Kurs dla instruktorów nurkowania

W naszej ofercie dostępne są między innymi kursy dla instruktorów nurkowania. To wspaniały, ale zarazem ryzykowny sport, dlatego właściwe przygotowanie instruktorów ma ogromne znacznie.

Organizowane przez nas kursy dla instruktorów nurkowania prowadzone są przez osoby, które mają duże doświadczenie, a tym samym rozległą wiedzę na temat tego sportu. Specjaliści kładą szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Podczas zajęć wyjaśniają, w jaki sposób przygotować się do nurkowania, jak sprawdzić stan sprzętu, w jakich miejscach nie powinno się nurkować, a także które schorzenia stanowią przeciwwskazanie do uprawiania tego sportu. Szczegółowo omawiają problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie nurkowania oraz wyjaśniają, jak właściwie na nie reagować. Opanowanie tej wiedzy jest niezbędne do tego, aby móc wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne oraz osób, którym zaoferuje się swoje usługi. Osoby prowadzące kurs dzielą się także swoim doświadczeniem w nurkowaniu w różnych częściach świata. Opowiadają też o tym, jak duża satysfakcję daje im możliwość pracy z ludźmi i pomocy im w realizacji marzeń o nurkowaniu. Wykładowcy podają także praktyczne wskazówki związane z poszukiwaniem pracy w charakterze instruktora nurkowania.

W Polsce centra nurkowania znajdują się w województwie pomorskim i zachodniopomorskim, a przede wszystkim w Trójmieście oraz Szczecinie. Osoby kończące nasz kurs mogą zatem szukać zatrudnienia w miastach położnych nad Bałtykiem, a także poza granicami kraju.

Kursy organizowane przez PTTK mają na celu wszechstronne przygotowanie do wykonywania pracy instruktora sportowego.

Szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne, ponieważ to właśnie one umożliwiają zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy trenera. Koncentrujemy się nie tylko na wybranej przez uczestników dyscyplinie sportowej.

Kontakt